Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T10:05:17Z
dc.date.available2013-03-12T10:05:17Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-04-19en_US
dc.identifier.citationKirsebom, Birgitte Marie. Partnervold: Skadelig i flere generasjoner. Hovedoppgave, University of Oslo, 2012en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/18171
dc.description.abstractBakgrunn: Partnervold er et alvorlig helse- og sosial problem som påvirker alle medlemmene i familien, og som har alvorlige konsekvenser både for den utsatte og for de som blir vitne partnervolden. Denne studien undersøker i hvilken grad hjelpsøkende partnervoldsutsatte kvinner som også hadde opplevd vold i sin opprinnelsesfamilie rapporterte annerledes om psykiske helseplager, og om skam, skyld, og ansvar for partnervolden, enn kvinner uten denne tidlige voldserfaringen. Videre fokuserer oppgaven på skillet mellom å være vitne til vold og selv utsatt for vold som barn. Studien undersøker også de partnervoldsutsatte kvinnenes rapportering om egne barns eksponering for vold i familien. Metode: Datamaterialet er hentet fra Solveig K. B. Vatnar sin doktorgradsstudie: An interactional perspective of intimate partner violence: An in-dept semi-structured interview of a representative sample of help-seeking women. Hovedoppgaven er gjort som en forlengelse av hennes arbeid, og er et selvstendig produkt. Forskningsprosjektet er en tverrsnittsstudie med et representativt utvalg av hjelpsøkende kvinner utsatt for partnervold (N=157) hvorav N=90 også hadde voldserfaring fra egen opprinnelsesfamilie. Kvinnene ble intervjuet ved bruk av spørreskjema om opplevelse av skyld, skam og ansvar, psykisk helse, egen uttsatthet for vold i opprinnelsesfamilie og egne barns utsatthet for vitneerfaringer til nåværende partnervold. Funn: Kvinner utsatt for seksuell vold i sin opprinnelsesfamilie hadde 11 ganger høyere risiko for å føle skyld for nåværende partnervold enn kvinner uten denne tidligere voldserfaringen. Kvinner eksponert for fysisk og psykisk vold i egen opprinnelsesfamilie skåret signifikant høyere på nåværende symptomtrykk for psykisk helse enn kvinner uten denne tilleggsbelastningen. Det var ingen forskjell mellom kvinner med og uten vold i opprinnelsesfamilien i forhold til om kvinnenes egne barn ble eksponert for partnervolden. Konklusjon: Partnervold er komplekst, og kan ikke sees som en homogen erfaring. Volden oppstår i kontekst av interagerende faktorer både ved voldsutøver og voldsutsatt, konteksten volden skjer i, historiske, kulturelle og sosiale faktorer, som sammen påvirker hvilke konsekvenser partnervolden får som voldsutsattes psykiske helse. Studien gir støtte til dose-respons hypoteser når det gjeder omfanget av vold og grad av psykiske helseplager. Dette underbygger nødvendigheten av individuell tilpasning og familiesystemisk fokus i behandlingstilbud til voldsutsatte kvinner og deres barn.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titlePartnervold: Skadelig i flere generasjoner : En sammenligningsstudie av psykiske helseplager hos partnervoldsutsatte kvinner med og uten voldserfaring i egen opprinnelsesfamilieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-12-05en_US
dc.creator.authorKirsebom, Birgitte Marieen_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Kirsebom, Birgitte Marie&rft.title=Partnervold: Skadelig i flere generasjoner&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2012&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-31924en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo155155en_US
dc.contributor.supervisorKirsten Benum, Solveig Karin Bø Vatnaren_US
dc.identifier.bibsys123738105en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/18171/1/Endeligxhovedoppgavexinnlevering.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata