Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T10:04:18Z
dc.date.available2013-03-12T10:04:18Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-03-15en_US
dc.identifier.citationMidelfart, Gitte Nesset. Tvillinger og opplevd foreldreomsorg: En undersøkelse av ulikheter mellom eneggede tvillinger, toeggede tvillinger og enlinger.. Hovedoppgave, University of Oslo, 2012en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/18166
dc.description.abstractBakgrunn: Kvaliteten på den tidlige foreldre-barn relasjonen er satt i sammenheng med en rekke kliniske og utviklingsmessige utfall (Manassis, Owens, Adam, West & Sheldon-Keller, 1999). Basert på ulike teoretiske utgangspunkt er en rekke psykometriske instrumenter blitt benyttet for å måle de tidlige affektive båndene mellom foreldre og barn slik de huskes som voksne. Et av disse instrumentene er The Parental Bonding Instrument (PBI) (Parker, 1990). PBI er et spørreskjema som måler subjektiv opplevelse av foreldreatferd de første 16 leveår. PBI skårene fordeler seg langs to skalaer: en omsorgsskala og en beskyttelsesskala. Høye skårer på omsorgsskalaen reflekterer omsorg og varme, mens lave skårer indikerer avvisning og likegyldighet. Høye skårer på beskyttelsesskalaen reflekterer overbeskyttelse og invadering, mens lave skårer indikerer autonomi og uavhengighet (Mackinnon, Hendersen, Andrews, 1991). Den opplevde foreldreomsorgen vurderes som optimal når skåren er høy på omsorg og lav på beskyttelse, mens lav skåre på omsorg og høy skåre på beskyttelse vurderes som minst optimalt (Parker, 1990). Utledet av teori finnes det flere gode argumenter for at tvillinger i større grad enn enlinger opplever mindre optimal foreldreomsorg de første 16 leveårene. Dette er imidlertid ikke blitt empirisk undersøkt med PBI i en norsk kontekst tidligere. Metode: Denne undersøkelsen er foretatt som en to-stegs prosess. Steg 1 var av mer metodisk art hvor hensikten var å utvikle en norsk nettbasert versjon av PBI for å undersøke hvorvidt nettutgaven kunne være en alternativ måte å samle inn informasjon om tilknytningsforhold på, slik det er definert av Parker (1990). Steg 2 var av en empirisk undersøkelse hvor hensikten var å belyse eventuelle forskjeller i svarmønsteret på PBI mellom enlinger og tvillinger, og mellom eneggede (MZ) tvillingpar og toeggede (DZ) tvillingpar. Respondenter: Til sammen besvarte 138 respondenter PBI. 56 av disse respondentene var MZ tvillinger, 30 var DZ tvillinger, og 52 var enlinger. 80 av tvillingene fra datamaterialet var hentet fra førsteamanuensis Anne Mari Torgersens longitudinelle studie vedrørende den relative betydning av arv og miljø på individuelle forskjeller i temperament (Torgersen, 1991). Disse 80 av respondentene besvarte en papirbasert versjon av PBI, mens de resterende 58 respondentene besvarte en nettbasert utgave av PBI. Resultater: Resultatene fra denne studien viste at det ikke var noen signifikante forskjeller mellom tvillinger og enlinger i opplevd foreldreomsorg. Jeg fant heller ingen støtte for økt fokus på det genetiske bidraget til utviklingen av ulike grader av optimal tilknytning. Til slutt ble det funnet en viss støtte for at en nettbasert versjon av PBI vil kunne fungere som en alternativ måte å administrere PBI på. Nøkkelord: «Attachment», tilknytning, «bonding», opplevd foreldreomsorg, The Parental Bonding Instrument (PBI), tvillinger, arv og miljø, nettbaserte spørreskjema.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleTvillinger og opplevd foreldreomsorg: En undersøkelse av ulikheter mellom eneggede tvillinger, toeggede tvillinger og enlinger.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-12-05en_US
dc.creator.authorMidelfart, Gitte Nesseten_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Midelfart, Gitte Nesset&rft.title=Tvillinger og opplevd foreldreomsorg: En undersøkelse av ulikheter mellom eneggede tvillinger, toeggede tvillinger og enlinger.&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2012&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-31910en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo152775en_US
dc.contributor.supervisorAnne Mari Torgersen og Bjørg Grovaen_US
dc.identifier.bibsys123739403en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/18166/2/Tilknytning.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata