Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T10:05:11Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-01-03en_US
dc.identifier.citationHansen, Martin Rosmo. Noe å snakke om?. Hovedoppgave, University of Oslo, 2012en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/18156
dc.description.abstractInformasjon og kunnskap om temaet ungdom, seksuell identitet og psykisk helse ble undersøkt hos 12 psykologer som arbeider med ungdom i Oslo på Helsestasjon for ungdom og BUP. Psykologenes holdninger til tematisering av seksuell identitet i arbeid med ungdom ble også undersøkt. Studiet ble utført i et kvalitativt rammeverk og data ble samlet inn ved bruk av semistrukturert intervju. Dataene fra intervjuene ble analysert ved bruk av tematisk analyse. Resultatene viste at psykologene hadde noe kunnskap om spesifikke risikofaktorer som kan være forbundet med det å være ung og lesbisk, homofil eller bifil i Norge i dag, som mangel på aksept fra omgivelsene og økt forekomst av psykiske problemer. Det eksisterte liten grad av informasjon og kunnskap blant psykologene om andre temaer som kan være relevante for lesbisk, homofil eller bifil ungdom som det å komme ut av skapet, økt rusmisbruk eller økt selvmordsrisiko. Psykologene i studiet oppga få formelle kilder til sin faktiske informasjon og kunnskap. Halvparten av psykologene i studiet mente at slik informasjon var viktig, men kun noen oppga at de ønsket mer. Foretrukne kilder til informasjon om seksuell identitet og psykisk helse blant psykologene i studiet var kurs, informasjonsmateriell og via Tidsskrift for norsk psykologforening. Resultatene viste også at langt fra alle psykologene tematiserte seksuell identitet i samtaler med ungdom generelt og at seksuell identitet i større grad måtte være en uttalt problematikk for ungdom for at tematisering skulle kunne forekomme. Indirekte tematisering av seksuell identitet via kjæreste eller forelskelse var foretrukket av psykologene i studiet. Studiets funn indikerer at det kan være et behov for økt kunnskap hos psykologer som arbeider med ungdom om livssituasjonen til lesbisk, homofil og bifil ungdom i Norge i dagnor
dc.description.abstractInformation and knowledge about the topic youth, sexual identity and psychic health were examined among 12 psychologists who work with youth at health stations for youth and policlinics for youth and children in Oslo. Psychologists’ attitudes towards making sexual identity a topic in their work with youth were also examined. The current study was performed in a qualitative framework using a semi-structured interview. Data from the interviews were analyzed by the use of thematic analysis. The results showed some information and knowledge among the psychologists of possible topics related to being young, lesbian, gay or bisexual in Norway today such as lack of acceptance from surroundings and higher prevalence of mental illness among gay, lesbian and bisexual youth compared to youth in general. The results showed less information among the psychologists about the topics “coming out” and the higher prevalence of substance misuse and suicide attempts in the young lesbian, gay and bisexual population of Norway. The psychologists stated few formal sources to their information and knowledge about sexual identity and psychic heath. Half of the psychologist stated this kind of information was important, but only some stated that they wanted more. The preferred sources to information and knowledge among psychologists in the study were courses, written material, and the journal Tidsskrift for Norsk Psykologforening. The results also showed that not all the psychologists stated that they themselves made sexual identity a topic in all conversations with youth in general, and that sexual identity in a greater degree had to be declared a problem area for the youth for it to become a topic in the conversation. The preferred strategy among the psychologists for making the clients sexual identity a topic was via other indirect topic such as boyfriend/girlfriend and being in love. The findings of the current study in general imply a greater need for information and knowledge among psychologists about the current situation for Norwegian gay, lesbian and bisexual youth today.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleNoe å snakke om? : - En tematisk analyse av intervju med psykologer om ungdom, seksuell identitet og psykisk helseen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-06-19en_US
dc.creator.authorHansen, Martin Rosmoen_US
dc.date.embargoenddate10000-01-01
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code Aen_US
dc.rights.termsforeveren_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Hansen, Martin Rosmo&rft.title=Noe å snakke om?&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2012&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-30662en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo148415en_US
dc.contributor.supervisorKatrina Roenen_US
dc.identifier.bibsys121753182en_US
dc.rights.accessrightsclosedaccessen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/18156/1/Noexxxsnakkexom.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata