Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T10:04:41Z
dc.date.available2013-03-12T10:04:41Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-05-05en_US
dc.identifier.citationRastad, Kjerstin. "Hvis du ikke vil være så lei deg liksom, kanskje prøv å ikke tenk så mye på det". Masteroppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/18095
dc.description.abstractNår barn opplever dødsfall i nærmeste familie, viser forskning at deres sorg og sorgreaksjoner påvirkes av ulike sosiale relasjoner i barnas økologiske miljø. Dette forskningsprosjektet har sett på hvilke tanker og holdninger barn i sorg kan møte fra skoleklassen, en viktig relasjon som foreløpig har fått lite fokus i forskning og faglitteratur. Forskningsspørsmålene for undersøkelsen var: 1) Hvilken forståelse har norske skoleelever om sorg og sorgreaksjoner? 2) Hvordan tror de at de bør forholde seg til en klassekamerat i sorg? 3) Hva tenker de om tilstedeværelse av sorg og sorgreaksjoner på skolen? Disse spørsmålene ble utforsket gjennom kvalitative forskningsintervju med 13 elever, 4 jenter og 9 gutter, i en femteklasse på Østlandet. En relativt strukturert intervjuguide ble utviklet på bakgrunn av forskningsspørsmålene og faglitteratur. Resultatene fremkom av en initial organisering av svarene fra intervjuguiden med påfølgende tematisk analyse av det transkriberte datamaterialet. Deltakerne hadde stort fokus på at sorg medfører påtrengende tanker som klassekameraten burde forsøke å glemme. De trodde at den beste støtten de kunne gi til en klassekamerat i sorg var å hjelpe vedkomne til å flytte tankefokuset bort fra sorgen og den som var død. Dette kunne de oppnå gjennom å la være å snakke om noe som kunne bringe opp vanskelige eller vonde tanker og gjennom å leke mye med klassekameraten. Det kan hende at deltakernes tanker om fordelen ved unngåelsesstøtte gjenspeiler holdningene til barns sorg i den norske kulturen. Det viste seg videre at deltakernes tanker om en klassekamerats sorg og sorgreaksjoner i stor grad samsvarte med hva faglitteraturen sier om barns sorg, noe som viser at norske barneskoleelever kan ha gode forutsetninger for å forstå og ta hensyn til en klassekamerat i sorg. Alle deltakerne mente at klassekameratene til et barn i sorg kunne bidra med hjelp og støtte som gjorde det lettere å forholde seg til skolehverdagen både på det faglige og relasjonelle plan. Denne undersøkelsen kan bidra med ny kunnskap til fagpersoner om hvilke tanker og holdninger man kan vente å finne blant klassekameratene til et barn i sorg.nor
dc.language.isonoben_US
dc.title"Hvis du ikke vil være så lei deg liksom, kanskje prøv å ikke tenk så mye på det" : skolebarns forståelse for og tanker om støtte til en klassekamerat i sorgen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-09-16en_US
dc.creator.authorRastad, Kjerstinen_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Rastad, Kjerstin&rft.title="Hvis du ikke vil være så lei deg liksom, kanskje prøv å ikke tenk så mye på det"&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-28961en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo119755en_US
dc.contributor.supervisorAstri Heen Wolden_US
dc.identifier.bibsys114284849en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/18095/1/MasteroppgavexKjerstinxRastad.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata