Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T10:03:42Z
dc.date.available2013-03-12T10:03:42Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-04-28en_US
dc.identifier.citationEkroll, Vidar Blokhus, Bjørkum, Øyvind Mohn, . Sammenhengen mellom personlighet og intelligens. Hovedoppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/18054
dc.description.abstractPersonlighet og intelligens har tradisjonelt blitt betraktet som to uavhengige fenomener. Nyere studier tyder imidlertid på at de kan være relatert til hverandre. På fenomen-nivå har særlig to sammenhenger blitt foreslått. Den ene er at femfaktorpersonlighetstrekket Conscientiousness synes å ha en negativ korrelasjon med flytende intelligens. Dette har blitt forklart med at personer med lav flytende intelligens i et konkurransepreget miljø vil kompensere ved å utvikle høyere Conscientiousness (Moutafi, Furnham, & Crump, 2003). Den andre foreslåtte sammenhengen er en positiv relasjon mellom femfaktortrekket Openness og intelligens, sterkest knyttet til krystallisert intelligens. Dette forholdet kan forstås ut fra Cattells (1987) investeringsteori. Cattell beskriver hvordan krystallisert intelligens oppstår gjennom investering av flytende intelligens i aktiviteter som gir økte kunnskaper og ferdigheter. Slik investering påvirkes av blant annet personlighet. I denne studien blir de to ovennevnte sammenhengene empirisk undersøkt og diskutert i lys av teorier om intellektuell investering og kompensering. Et tidligere innsamlet datamateriale fra fra 871 norske og svenske jobbsøkere ble analysert. Resultatene viste i utgangspunktet sammenhengene som var forventet ut fra litteraturen. I tillegg til dette ble det funnet en uventet negativ relasjon mellom Conscientiousness og krystallisert intelligens. Videre viste det seg at Openness og Conscientiousness hadde en henholdsvis medierende og modererende virkning på forholdet mellom flytende og krystallisert intelligens. Det ble også funnet enkelte ikke-lineære sammenhenger som bidro til å belyse forholdet mellom fenomenene. Samlet gir denne studien støtte til eksisterende teorier om intellektuell investering og kompensering. I tillegg åpner funnene for utvidelser og nyanseringer av disse. Det blir foreslått at Conscientiousness ikke bare er knyttet til kompensering, men også redusert investering, og således har en motsatt effekt av Openness på krystallisert intelligens. Mulige mekanismer bak disse sammenhengene blir diskutert. Funnene blir forsøkt plassert inn i en modell som sammenfatter kompenserings- og investeringshypoteser. Det konkluderes med at personlighet og intelligens er to fenomener som gjennom samspill med miljøet til en viss grad påvirker hverandres utvikling.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleSammenhengen mellom personlighet og intelligens : en undersøkelse av investerings- og kompenseringsmekanismeren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-10-28en_US
dc.creator.authorEkroll, Vidar Blokhusen_US
dc.creator.authorBjørkum, Øyvind Mohnen_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Ekroll, Vidar Blokhus&rft.au=Bjørkum, Øyvind Mohn&rft.title=Sammenhengen mellom personlighet og intelligens&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-28002en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo118135en_US
dc.contributor.supervisorPål Ulleberg, Jon Martin Sundet og Andreas Løes Narumen_US
dc.identifier.bibsys11471276xen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/18054/1/Ekroll-Bjorkum.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata