Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T10:06:12Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-04-25en_US
dc.identifier.citationFjeldheim-Weyde, Camilla-Helene. Meklers bidrag i møte med høykonfliktsaker. Hovedoppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/18030
dc.description.abstractDenne oppgaven er ment å være et bidrag til prosesskunnskap om høykonfliktsaker i mekling ved samlivsbrudd. Oppgavens forskningsspørsmål er: I saker med høy konflikt og der meklingsprosessen fortsetter over flere timer: Hvilke tilnærmingsmåter benytter mekler seg av i håndteringen av relasjonelle konflikter, og hva bidrar til at foreldrene bruker mer tid i meklingsprosessen? Hovedoppgaven er tilknyttet FORM-prosjektet. De utvalgte sakene er to meklingssaker med høyt konfliktnivå. Begge sakene er av lengre varighet, fire og syv timer. Samtalene ble tatt opp på lydopptaker. Disse ble transkribert, og tekstene er utgangspunkt for analysene. Oppgaven er en eksplorerende studie av meklingsprosesser. Jeg valgte en kasuistisk tilnærming og brukte Grounded Theory som fremgangsmåte for å komme fram til kategorier knyttet til meklernes håndteringer av relasjonelle tema og bidrag som kunne føre til forlengelse av meklingsprosessene. Analysene resulterte i 11 hovedkategorier med flere underkategorier. Flere av kategoriene var felles for begge meklere, som for eksempel at begge meklerne håndterte relasjonelle tema på fleksible måter. Deres meklingsstiler var også forskjellige på en rekke ulike måter, som grad av styring og hvorvidt meklerne inntok en ekspertiseposisjon. Hvordan meklerne håndterte foreldrenes relasjonelle konflikter på kan ha bidratt til at meklingsprosessene ble forlengede. Begge meklere kom også med andre bidrag spesielt knyttet til forlengelse av prosessen. De vektla blant annet at prosessen fram til avtaler kunne ta tid, hjalp foreldrene med å sortere tema og var på tilbudssiden med å foreslå ny timer. I begge sakene kom foreldrene fram til skriftlige avtaler vedrørende samvær og bosted for barnet. Denne studien kan derfor vitne om håp for både foreldre og meklere i meklingssaker karakterisert av høyt konfliktnivå.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleMeklers bidrag i møte med høykonfliktsaker : en kvalitativ studie av to lengre meklingsprosesser ved samlivsbrudden_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-11-02en_US
dc.creator.authorFjeldheim-Weyde, Camilla-Heleneen_US
dc.date.embargoenddate10000-01-01
dc.rights.termsKLAUSULERING: Dokumentet er klausulert grunnet lovpålagt taushetsplikt. Tilgangskode/Access code Cen_US
dc.rights.termsforeveren_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Fjeldheim-Weyde, Camilla-Helene&rft.title=Meklers bidrag i møte med høykonfliktsaker&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-27981en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo117176en_US
dc.contributor.supervisorOdd Arne Tjerslanden_US
dc.identifier.bibsys114734364en_US
dc.rights.accessrightsclosedaccessen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/18030/1/thesis.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata