Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T10:06:39Z
dc.date.available2013-03-12T10:06:39Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-10-19en_US
dc.identifier.citationHaugen, Janicke Toft, Rolseth, Liv Toril, . Potensielt traumatiske hendelser og psykisk helse i tidlig barndom. Hovedoppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/17995
dc.description.abstractProblemstillinger/forskningsspørsmål: Det har hittil vært begrenset forskning på hvordan traumatiske hendelser i tidlig barndom arter seg. Formålet med denne studien er derfor å undersøke sammenhenger mellom potensielt traumatiske hendelser og psykiske symptomer i en normalpopulasjon av førskolebarn, samt at vi vil undersøke om interpersonlige hendelser og ikke-interpersonlige hendelser er ulikt assosiert med symptomer. Videre vil vi undersøke om en eventuell sammenheng mellom potensielt traumatiske hendelser og psykiske symptomer vil bli mediert av risikofaktorer ved omsorgsgiver, henholdsvis psykopatologi og tilknytningsstil. Undersøkelsen er en delstudie i prosjektet ”The matter of the first friendship” (”Det første vennskap”), ledet av Anne Inger Helmen Borge ved Universitetet i Oslo. Prosjektet er longitudinelt, og 590 barn ved 32 barnehager i to distriktskommuner på Østlandet deltok i prosjektet fra 2006-2009. Metode: Denne undersøkelsen er basert på data fra første innsamling (T1). Potensielt traumatiske hendelser ble rapportert av foreldrene. For å måle symptomer hos barna, besvarte foreldre og lærere Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ). Omsorgsgivers psykiske helse ble målt ved Symptom Checklist-8 (SCL-8), og tilknytningsstil ble målt ved Experiences in Close Relationships (ECR). Resultater: Potensielt traumatiske hendelser var assosiert med totale vansker, emosjonelle problemer og hyperaktivitet. Ikke-interpersonlige hendelser ble noe uventet funnet å være sterkere assosiert med symptomer i form av totale vansker og venneproblemer, enn interpersonlige hendelser. Omsorgsgivers psykiske helse medierte delvis sammenhengen mellom potensielt traumatiske hendelser og psykiske symptomer hos barna. Omsorgsgivers tilknytningsstil viste ingen medierende effekt. Konklusjon: Funnene i denne undersøkelsen underbygger viktigheten av å måle forekomst av traumer og symptomer i tidlig barndom. Det fremkommer i tillegg at det er viktig å ta i betraktning kontekstuelle risikofaktorer. Denne kunnskapen bør implementeres i utredning og behandling av små barn som har vært eksponert for potensielt traumatiske hendelser, for å sikre tidlig intervensjon.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titlePotensielt traumatiske hendelser og psykisk helse i tidlig barndom : betydningen av risikofaktorer ved omsorgsgiveren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-04-29en_US
dc.creator.authorHaugen, Janicke Toften_US
dc.creator.authorRolseth, Liv Torilen_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Haugen, Janicke Toft&rft.au=Rolseth, Liv Toril&rft.title=Potensielt traumatiske hendelser og psykisk helse i tidlig barndom&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-26760en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo106510en_US
dc.contributor.supervisorAnne Inger Helmen Borge og Jon Martin Sundeten_US
dc.identifier.bibsys112346197en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/17995/1/Hovedoppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata