Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T10:06:46Z
dc.date.available2013-03-12T10:06:46Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-10-18en_US
dc.identifier.citationNyback, Elena Sortebråten. Sosial fobi og interpersonlig stil. Hovedoppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/17984
dc.description.abstractFormål: Denne oppgaven undersøker interpersonlige faktorer hos personer med sosial fobi, og disse faktorenes betydning for utfallet av behandlingen i kognitiv og interpersonlig institusjonsbehandling. Bakgrunn: Sosial fobi er en utbredt psykisk lidelse som kjennetegnes av at personen opplever angst i sosiale sammenhenger. En interpersonlig modell for sosial fobi (Lipsitz & Markowitz, 1996) legger vekt på personens usikkerhet i sosiale roller. Det fokuseres på at personen skal uttrykke seg mer åpent om seg selv i samspill med andre, samt eksponere egen følelse, ønsker og behov i sosiale sammenhenger. Den kognitive modellen (Clark & Wells, 1995) fokuserer på endring av opprettholdende faktorer som negative automatiske tankemønstre og skjemaer, og bruker eksponering gjennom atferdseksperimenter. Interpersonlige problemer er vansker som en person opplever å ha i forhold til å forholde seg til andre, og er kilder til subjektivt ubehag. De er en vanlig årsak til at folk søker terapi, men kan samtidig også påvirke alliansen og terapiforløpet, og dermed få konsekvenser for utfallet av terapien. Metode: Oppgaven er basert på en terapistudie fra Modum Bad. Utvalget bestod av 80 pasienter med alvorlig grad av sosial fobi. Pasientene ble vurdert ved behandlingsstart, midtveis, ved avslutning samt etter ett år. Interpersonlige problemer ble målt ved hjelp av selvrapporteringsskjemaet Inventory of Interpersonal Problems (IIP-64; Alden, Wiggins, & Pincus, 1990). Resultater: Pasientene rapporterte størst problemer relatert til Lite selvhevdelse, Sosial unnvikelse, Utnyttbarhet og Oppofrelse, og disse problemene ble signifikant redusert i begge betingelsene. Det var ingen forskjeller i endringer mellom behandlingsbetingelsene. Hierarkiske regresjonsanalyser viste at fiendtlighet og underkastelse til en viss grad var assosiert med et dårligere utfall av behandlingen, spesielt i den interpersonlig behandlingsbetingelsen, mens problemer relatert til overdreven omsorg var assosiert med bedre utfall i den kognitive behandlingsbetingelsen ved oppfølging ett år etter behandlingsavslutningen. Funnene diskuteres i lys av tidligere forskning.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleSosial fobi og interpersonlig stil : betydningen av interpersonlige faktorer for utfallet av terapien_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-05-20en_US
dc.creator.authorNyback, Elena Sortebråtenen_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Nyback, Elena Sortebråten&rft.title=Sosial fobi og interpersonlig stil&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-26774en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo106410en_US
dc.contributor.supervisorAsle Hoffarten_US
dc.identifier.bibsys112686524en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/17984/1/Nyback_Hovedoppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata