Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T10:05:45Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-05-11en_US
dc.identifier.citationRøste, Cecilie. "Mitt skip er lastet med ...". Masteroppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/17951
dc.description.abstractForeliggende undersøkelse benytter data fra et større longitudinelt forskningsprosjekt, ”Ungdom, kultur og mestring” (UngKul), ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt. Data er hentet fra et delprosjekt innen UngKul, som heter ”Sosiale nettverk, mestring og psykisk helse blant ungdom som har kommet til Norge som enslige mindreårige asylsøkere”, der 143 enslige mindreårige med oppholdstillatelse til nå har deltatt for andre gang i prosjektet. Av til sammen 25 kommuner som hittil deltar i undersøkelsen, ligger elleve på Østlandet, tre i Midt-Norge, ti på Vestlandet og to i Nord-Norge. Hovedmålet i denne undersøkelsen har vært å undersøke i hvilken grad stressbelastninger, knyttet til tiden før og under flukt, påvirker måten de enslige mindreårige flyktninger finner seg til rette etter bosetting. Foreliggende undersøkelsen har et særlig fokus på aggresjon og undersøker i hvilken grad tidligere stressbelastninger har en sammenheng med proaktiv og reaktiv aggresjon. Mange av de unge har opplevd multiple traumer knyttet til organisert vold og katastrofer. Resultatene indikerer en dose-respons sammenheng mellom stressbelastning og reaktiv aggresjon, samt mellom stressbelastning og posttraumatisk stressymptom for gjenopplevelse. Det ble ikke funnet en tilsvarende sammenheng mellom stressbelastning og proaktiv aggresjon. Videre ble det ble undersøkt hvorvidt den direkte forbindelsen mellom stressbelastninger og reaktiv aggresjon ble medierte av posttraumatiske stressymptomer for gjenopplevelse. Studien fant støtte for en slik medieringsforbindelse, som indikerer at posttraumatiske stressymptomer for gjenopplevelse av traumer er en viktig mekanisme som forklarer hvorfor noen blir sinte. Funnene vil kunne ha implikasjoner for behandling og intervensjonsarbeid blant enslige mindreårige asylsøkere og de med oppholdstillatelse. Videre forskning bør undersøke om stressbelastning knyttet til hele migrasjonsprosessen, også etter bosetting, kan bidra til å forklare ytterligere av variasjonen i reaktiv aggresjon.nor
dc.language.isonoben_US
dc.title"Mitt skip er lastet med ..." : en studie om stressbelastninger og aggresjon blant enslige mindreårige flyktninger etter bosettingen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2010-10-08en_US
dc.creator.authorRøste, Cecilieen_US
dc.date.embargoenddate10000-01-01
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code Aen_US
dc.rights.termsforeveren_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Røste, Cecilie&rft.title="Mitt skip er lastet med ..."&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-25551en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo102532en_US
dc.contributor.supervisorReidar Ommundsen og Nora Sveaassen_US
dc.identifier.bibsys102199655en_US
dc.rights.accessrightsclosedaccessen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/17951/2/MittxskipxerxlastetxmedxUTKASTx4.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata