Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T10:04:10Z
dc.date.available2013-03-12T10:04:10Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-04-30en_US
dc.identifier.citationØyen, Mari Hornes, Åsheim, Anne, . Terapi i åpent landskap. Hovedoppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/17935
dc.description.abstractFormål: Denne undersøkelsen har som mål å utforske erfarne psykologers refleksjoner rundt psykologisk arbeid med flyktninger. Undersøkelsen har et særlig fokus på hvordan psykologer forholder seg til flyktningklienters sammensatte problemer, samarbeid med andre hjelpeinstanser, hvilken betydning samarbeidet får for psykologisk behandling og informantenes inspirasjonskilder i arbeidet. Metode: Materialet bygger på intervjuer med 11 erfarne psykologer fra hele landet som arbeider i kompetansemiljøer innen første-, annen- og tredjelinjetjenesten i hjelpeapparatet. Data ble samlet inn ved hjelp av semistrukturert intervju og båndopptager, for deretter å bli transkribert. Metoden Consensual Qualitative Research (CQR) ble brukt for analyse av data. Undersøkelsen er et selvstendig forskningsprosjekt, og vi har personlig utført alle steg av prosessen. Resultater: Resultatene viser at psykologene har en velvillig innstilling til å inkludere flyktningenes mangfoldige vanskeligheter i arbeidet, og de erfarer at dette har positive terapeutiske effekter. Informantene er aktive samarbeidspartnere, selv om samarbeid med andre instanser kan gjøre arbeidet deres mer krevende. Kvaliteten på samarbeid påvirkes av person-, ideologi- og systemvariabler. Når samarbeidet er på plass fører dette til bedre muligheter for psykoterapi. Psykologene understreker betydningen av å være kultursensitiv i møte med flyktningklienter. De opplever frustrasjon i arbeidet knyttet til hjelpeapparatet og flyktningpolitikk, og synes det er belastende å bli vitne til marginalisering. Flyktningklientene er en sentral inspirasjonskilde i psykologenes arbeid.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleTerapi i åpent landskap : en kvalitativ studie av erfarne psykologers refleksjoner rundt psykologisk arbeid med flyktningeren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-02-18en_US
dc.creator.authorØyen, Mari Hornesen_US
dc.creator.authorÅsheim, Anneen_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Øyen, Mari Hornes&rft.au=Åsheim, Anne&rft.title=Terapi i åpent landskap&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-26229en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo102000en_US
dc.contributor.supervisorNora Sveaass og Sissel Reichelten_US
dc.identifier.bibsys111603358en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/17935/1/HELTxFERDIGxHOVEDOPPGAVE.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata