Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T10:07:36Z
dc.date.available2013-03-12T10:07:36Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-04-26en_US
dc.identifier.citationEspenes, Linda. Traumer og posttraumatiske stressreaksjoner hos barn og unge. Hovedoppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/17907
dc.description.abstractBakgrunn: Det overordnede formålet med denne oppgaven var å forstå hvorfor noen barn utvikler mer posttraumatiske stressreaksjoner etter å ha opplevd traumer enn andre barn. Denne kunnskapen er viktig både i forhold til å forebygge vansker og for å utvikle tilpassede behandlingsmodeller. Denne oppgaven har således hatt et tredelt formål. Det første formålet var å undersøke sammenhengen mellom type traumatiske hendelse barnet opplever og grad av symptomer på posttraumatisk stress. Det andre formålet var å undersøke om det var noen sammenheng mellom type hendelse og symptomer innenfor de ulike symptomkategorier (gjenopplevelse, unngåelse og aktivering) av posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Det siste formålet var å undersøke sammenhengen mellom antall traumatiske hendelser og grad av posttraumatiske stressreaksjoner. Metode: Utvalget bestod av et klinisk utvalg av 188 barn (111 jenter og 77 gutter) i alderen 10-18 år. Barna var henvist til barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), og rekruttert til en større studie ved NKVTS. Barna ble screenet for traumer i inntaksprosessen av en klinisk psykolog. Deretter fylte de ut et selvrapporteringsskjema på PC som tapper posttraumatiske stressreaksjoner. Resultat: Resultatene viste at barn som hadde opplevd andre relasjonelle traumer, som for eksempel grov mobbing, vold eller voldtekt, hadde høyere grad av symptomer på posttraumatisk stress enn barn som hadde erfart ikke-relasjonelle traumer, som for eksempel bilulykker. Type traume som var assosiert med høyest grad av posttraumatiske stressreaksjoner var gjentatte traumer av samme type, seksuelle traumer og vold. Videre var det en sammenheng mellom ulike traumekategorier og symptomkategorier (gjenopplevelse, unngåelse og aktivering) innen PTSD diagnosen. Resultatene viste også at barn som hadde opplevd 4 eller flere hendelser hadde høyere grad av posttraumatiske stressreaksjoner enn barn som hadde opplevd færre hendelser. Konklusjon: Resultatene tyder på at type traume og antall traumer har betydning for grad av posttraumatiske stressreaksjoner hos barn. Det trengs metodisk og teoretisk forskning på PTSD hos barn generelt, men spesielt i forhold til tilknytningstraumer.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleTraumer og posttraumatiske stressreaksjoner hos barn og ungeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-02-11en_US
dc.creator.authorEspenes, Lindaen_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Espenes, Linda&rft.title=Traumer og posttraumatiske stressreaksjoner hos barn og unge&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-26214en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo101616en_US
dc.identifier.bibsys111524830en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/17907/1/Oppgaven_endeligversjon.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata