Now showing items 1-1 of 1

  • Skjulstad, Synne; Varvin, Gunhild (Master thesis / Hovedoppgave, 2001)
    Hypervideo er et medieuttrykk hvor video er den dominerende informasjonstypen og hvor denne er integrert i en hyperstruktur. Vi har laget et eksempel på hypervideo som vi kaller Hyperaktiv . Ved å ta utgangspunkt i en ...