Now showing items 1-1 of 1

  • Thorsnes, Karl-Magnus (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
    Denne masteroppgaven er en kvantitativ analyse av hvordan og i hvilket omfang norske borgere fra 18 år og oppover opplever personlige krenkelser på Internett. For å belyse problemstillingen har jeg gjennomført en kvantitativ ...