Now showing items 1-1 of 1

  • Sunde, Espen (Master thesis / Hovedoppgave, 1997)
    Tema for oppgaven er barn og databruk, og målsettingen er å avdekke hvilken rolle databruken spiller i deres hverdagsliv. Det er fritidsbruken som står i sentrum, og jeg har sett denne i et helhetlig og sosialt perspektiv. ...