Now showing items 1-1 of 1

  • Sørlie, Marianne Hoel (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
    Denne masteroppgaven dreier seg om adaptasjon av fortelling, fra bok til film og dataspill.Den inneholder en beskrivelse av et gjennomført pedagogisk arbeid i videregående skole, og en evaluering av dette prosjektet. ...