Now showing items 1-1 of 1

  • Nygaard, Thomas Allan (Master thesis / Hovedoppgave, 2005)
    Hovedoppgaven er en teoretisk analyse knyttet til bruken av følelser i journalistikken. Fokuset er rettet mot hvordan media evner å formidle et ansvar for enkeltindividet, og i hvilken grad dette vektlegges i yrkesutøvelsen. ...