Now showing items 1-1 of 1

  • Nyegaard-Larsen, Sissel (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
    Denne oppgaven handler om hvilken innflytelse medieinnhold har på unge jenters selvforståelse. Jeg har undersøkt innholdet i tenåringsmagasinet topp og i 17 unge jenters blogger. Gjennom å sammenlikne funnene i innholdsanalysene ...