Now showing items 1-1 of 1

  • Nordal, Aksel Johan Thomas (Master thesis / Hovedoppgave, 2004)
    Denne hovedoppgaven tar for seg den planlagte digitaliseringen av bakkenettet i Norge. Oppgaven tar utgangspunkt i et systemteoretisk perspektiv med fokus på samspillet mellom struktur og aktør over tid, i tillegg til å ...