Now showing items 1-1 of 1

  • Nilsen, Marius Jørgen (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    Følgende masteroppgave gir et rekonstituert syn på systemet som innebefatter Trend i lys av den forestående (2008) økonomiske resesjonen. Gjennom følgende overordnede problemstilling: På hvilket plan ivaretar Trend sin ...