Now showing items 1-1 of 1

  • Nergården, Ingrid C. Mølmen (Master thesis / Hovedoppgave, 2000)
    Oppgavens tema er distriktsenhetenes plass i det nye NRK-systemet på 1990-tallet. En periode preget av forandring og omstilling både ute i distriktene, men også sentralt på Marienlyst. Årsaken til forandringene bunner først ...