Now showing items 1-1 of 1

  • Næss, Marte Lindstad (Master thesis / Masteroppgave, 2006)
    Denne masteroppgaven tar for seg digital historiefortelling og de digitale fortellingene som lages innen denne fortellerformen. Formålet med oppgaven er å undersøke i hvilken grad digitale fortellinger kan omtales som en ...