Now showing items 1-1 of 1

  • Mosli, Kjersti (Master thesis / Masteroppgave, 2014)
    Rapporterer kommunikasjon fra virkeligheten, eller kan kommunikasjon bidra til å skape en fremtidig virkelighet? Dette er to måter å studere kommunikasjon på, og har vært gjenstand for diskusjon i denne oppgaven. Gjennom ...