Now showing items 1-2 of 2

  • Maasø, Arnt (Master thesis / Hovedoppgave, 1995)
    "Lyden av levende bilder" handler om lydens rolle i film og fjernsyn. I oppgaven har jeg drøftet forholdet mellom lyd og bilde og forsøker å kritisere eksisterende teorier om den audiovisuelle koblingen. Jeg argumenterer ...
  • Maasø, Arnt (Doctoral thesis / Doktoravhandling, 2002)
    Avhandlingen drøfter bruk av lyd som kommunikativt virkemiddel i TV. Prosjektet har undersøkt dagens bruk av lyd i forhold til lydstrategier i NRK tidlig på 1980-tallet. Denne analysen har søkt å finne svar på om TV-lyden ...