Now showing items 1-1 of 1

  • Møller-Johansen, David Andreas (Master thesis / Masteroppgave, 2014)
    Denne oppgaven er en kvalitativ casestudie av det amerikanske fjernsynsprogrammet The Daily Show (1996-). Temaet for oppgaven er de stadig mer utydelige grensene mellom sjangerkonvensjonene som tidligere har skilt nyheter ...