Now showing items 1-1 of 1

  • Kløvstad, Cecilie (Master thesis / Hovedoppgave, 1995)
    Denne oppgaven tar for seg TV, seksualitet og ungdom. Den er en del av et forskningsprosjekt satt i gang av Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS). Jeg har stått fritt til å formulere problemstillingen selv, og valgte å ...