Now showing items 1-1 of 1

  • Jensen, Kåre Andreas (Master thesis / Hovedoppgave, 2004)
    Studier av populærmusikk i film har i stor grad dreid seg om den økonomiske synergi-effekten som oppstår ved at musikken og filmen markedsfører hverandre. I denne oppgaven fokuserer jeg på de estetiske effektene av møtet ...