Now showing items 1-1 of 1

  • Jamtvedt, Anette (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    Denne oppgaven belyser hvordan datalagringsdirektivet ble fremstilt i norsk offentlighet før avgjørelsen om direktivets implementering i norsk rett ble vedtatt. Gjennom diskursanalyser av to høringsuttalelser, nyhetsartikler ...