Now showing items 1-1 of 1

  • Jakhelln, Benedicte Bratt (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    Denne oppgaven undersøker hvorfor det er marked for det oppdragsfinansierte nyhetsbyrået Newswire i Norge i dag samt hva Newswire er og gjør i praksis. Mine hovedfunn går på at Newswires meldinger befinner seg i et ...