Now showing items 1-1 of 1

  • Iversen, Trude Synnøve Borge (Master thesis / Hovedoppgave, 2004)
    E-post har i de siste åra kommet som en vanlig kommunikasjonsmåte i hverdagslivet til mange i Norge. Denne oppgaven tar utgangspunkt i 18 personer og deres bruk av e-post. Gjennom kvalitative dybdeintervjuer har jeg fått ...