Now showing items 1-1 of 1

  • Flaatten, Dan Espen (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
    Som første land i verden ble hele den norske kinoparken ferdig digitalisert sommeren 2011. I regi av bransjeorganisasjonen Film & Kino startet planleggingen av denne prosessen allerede i 2006 hvor to to digitale forsøksprosjekt, ...