Now showing items 1-1 of 1

  • Fagerjord, Anders (Master thesis / Hovedoppgave, 1997)
    I denne oppgaven er NRK P2s musikkredaksjon blitt undersøkt gjennom informantintervjuer for å finne medarbeidernes syn på almenkringkasting og formidling av klassisk musikk. Resultatene av undersøkelsen er så tatt i bruk ...