Now showing items 1-1 of 1

  • Fürst, Maria (Master thesis / Hovedoppgave, 2001)
    Denne hovedoppgaven er en fortelleteoretisk analyse av filmen Festen (1998, Regi: Thomas Vinterberg). På grunnlag av sentrale diskusjoner rundt forskjellige fortelleteoretiske forståelser av hva en filmfortelling er, ...