Now showing items 1-1 of 1

  • Almquist, Andreas (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    Denne oppgaven tar for seg hvordan bedrifters samfunnsansvar praktiseres og kommuniseres I Capgemini Norge, den norske avdelingen av Capgemini. Analysen gjøres med hensyn på deres syn på samfunnsansvar, strategisk utvelgelse ...