Now showing items 1-1 of 1

  • Adjoteye, Eugene Agbasi (Master thesis / Hovedoppgave, 1996)
    Denne hovedoppgaven er en resepsjonsstudie av Accra fjernsynseere i Ghana. Oppgaven fokuserer på spørsmålet- Hvordan danner Accra fjersynsseere socio-politisk meninger ut fra tv -nyhets programmer? For å undersøke dette ...