Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:52:23Z
dc.date.available2013-03-12T09:52:23Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-03-01en_US
dc.identifier.citationGregersen, Fredrik A.. CO2-komponenten av engangsavgiftens påvirkning på CO2-utslippet fra nye biler i Norge. Masteroppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/17649
dc.description.abstractI denne oppgaven er det foretatt beregninger av hvilke virkninger avgiftsendringer i CO2-komponenten i engangsavgiften på personbiler har på CO2-utslippet fra nye biler i Norge. Dette i lys av endringene i engangsavgiften 1.1.2007 og 1.1.2009. Estimeringene er gjort på bakgrunn av datasettet som er tildelt fra Vista Analyse. Settet inneholder bilkjøp fra og med januar 2006 til og med desember 2008. Det har ikke vært en del av denne oppgaven å innhente nye data for bilkjøp, men kun se på de bilkjøp som er registret i datasettet, med unntak av å hente inn tall for gjennomsnittlig utslipp per bil fra januar 2009 til og med september 2009. Analysene er gjort for å kunne estimere forventede fremtidige utslipp ved ytterligere avgiftsendringer i samme retning som endringene fra 2006 til 2009. Det er kun sett på forventede gjennomsnittlige utslipp per bil. Analyser av antall biler kjøpt er ikke en del av denne undersøkelsen. Vista Analyse sin rapport, Heldal, N., Rasmussen, I., Vivian, A. D. og Strøm, S. (2009) ’Virkninger av kjøpsavgifter og drivstoffavgifter på CO2-utslippet fra nye biler, som videre vil refereres til som ’Rapport Vista Analyse’, har vært utgangspunkt for utarbeidelsen av tre modeller. Disse har blitt brukt til å analysere effekten av avgiftsendringene fra 2006 til 2009 og mulige fremtidige endringer i samme retning. Ut i fra analysene gjort i disse modellene har endringene i engangsavgiften 1.1.2007 og 1.1.2009 mindre betydning for valg av bil enn resultatene i ’Rapport Vista Analyse’ tilsier. Dette fordi ut fra den prisfølsomhet som er målt i denne oppgaven kan avgiftsendringene kun forklare cirka 50% av den totale reduksjonen i utslipp fra 2006 til 2009. Noe som tyder på at andre faktorer har ført til i størrelsesorden like stor reduksjon som endringen i engangsavgiften, for eksempel teknologi fremgang og økt miljøbevissthet. Det er også mulig at forventinger om fremtidige avgiftsendringer påvirker kjøpernes valg ved bilkjøp. Videre viser analyser foretatt at kostnaden av drivstoff er langt lavere enn kjøpskostnaden målt over hele bilens levetid. Gitt at konsumentene er kostnadsminimerende bør derfor samme prosentvise endring i kjøpskostnaden ha større betydning for valg av bil enn drivstoffkostnaden.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleCO2-komponenten av engangsavgiftens påvirkning på CO2-utslippet fra nye biler i Norgeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2010-09-07en_US
dc.creator.authorGregersen, Fredrik A.en_US
dc.subject.nsiVDP::210en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Gregersen, Fredrik A.&rft.title=CO2-komponenten av engangsavgiftens påvirkning på CO2-utslippet fra nye biler i Norge&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-24381en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo99659en_US
dc.contributor.supervisorSteinar Strømen_US
dc.identifier.bibsys101835809en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/17649/1/masteroppgavexixpdf.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata