Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:55:19Z
dc.date.available2013-03-12T09:55:19Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-06-08en_US
dc.identifier.citationIndergaard, Gunnhild Katinka Lie. Optimalt eierskap i markedet for omsetning av verdipapirer. Masteroppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/17595
dc.description.abstractOmveltningene i markedet for omsetning av verdipapirer har de siste tiårene vært dramatiske. Mange børser har gått bort fra den kooperative eierstrukturen hvor medlemmene er både brukere og eiere av børsen. Mens børser i Nord-Amerika tradisjonelt har konkurrert med hverandre, har børser i Europa og Asia ofte hatt monopol på sin handelsvirksomhet, enten ved lovgivning eller i praksis. Dette er ikke lenger tilfelle. Teknologiske fremskritt, innføringen av euro og endring i regelverk har medført at konkurransen i markedet for omsetning av verdipapirer har blitt kraftig forsterket. Som ett av flere tiltak for å bedre sin konkurranseevne, har Oslo Børs redusert avgiftene på handel de siste årene. En annen trend i markedet for omsetning av verdipapirer er at stadig flere børser inngår fusjoner eller allianser, og foretar oppkjøp av andre børser. Fusjoner mellom institusjoner på ulike nivå i verdipapirkjeden er også svært vanlig. Et eksempel på dette er fusjonen mellom Oslo Børs og VPS som fant sted i 2007. Det er strukturen i markedet for omsetning av verdipapirer som gir opphav til at så mange børser finner det attraktivt å samarbeide. Utviklingen av infrastrukturen til et velfungerende verdipapirmarked krever store faste investeringer, noe som medfører at børsvirksomhet vil være karakterisert av naturlig monopol. Siden kostnadene minimeres dersom det bare er én børs, vil fusjoner, oppkjøp og allianser kunne effektivisere driften. I tillegg får børsene tilgang til nye markeder. Oslo Børs’ deltagelse i NOREX-samarbeidet er et eksempel på dette. Strukturen i markedet gir også opphav til bekymring. Naturlig monopol gir aktørene muligheter til å utnytte sin markedsmakt ved å sette for høy pris på børstjenester. Børsen er en institusjon som gir reduserte transaksjonskostnader, men den gir også eierne mulighet til å utnytte sin markedsmakt. Det er denne tosidigheten som danner grunnlag for oppgavens problemstilling. Oppgaven bruker hovedkonklusjonene fra Hart og Moore (1996) til å diskutere hvordan børsens eierskap bør være for at samfunnsøkonomisk overskudd skal maksimeres. Oppgaven konkluderer med at Oslo Børs bør ha eksternt eierskap eventuelt organiseres som et medlemskooperativ. Videre konkluderer oppgaven med at Oslo Børs bør ha vertikalt integrert eierstruktur. Begrunnelsen er at konkurransen i markedet for omsetning av verdipapirer er så sterk at det er liten grunn til å tro at fusjonen mellom Oslo Børs og VPS vil medføre vesentlige problemer.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleOptimalt eierskap i markedet for omsetning av verdipapireren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-08-18en_US
dc.creator.authorIndergaard, Gunnhild Katinka Lieen_US
dc.subject.nsiVDP::210en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Indergaard, Gunnhild Katinka Lie&rft.title=Optimalt eierskap i markedet for omsetning av verdipapirer&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-22716en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo92620en_US
dc.identifier.bibsys092952747en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/17595/1/masterxferdig.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata