Now showing items 1-1 of 1

  • Aas, Tarald Reinholt (Master thesis / Masteroppgave, 2004)
    I denne oppgaven skal jeg ta for meg hvordan det databaserte enbrukerrollespillet har utviklet seg fra tradisjonelle penn- og papirbaserte terningrollespill. Et nødvendig steg i denne utviklingen var angivelig å tilpasse ...