Now showing items 1-1 of 1

  • Aanonsen, Vilde (Master thesis / Masteroppgave, 2019)
    Denne masteroppgaven har undersøkt verdens største selskapers retorikk når de skriver om miljø og klimaendringer. Mer bestemt har jeg sett på hvilke retoriske topos selskapene bruker, altså argumentenes innhold og form. ...