Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:55:06Z
dc.date.available2013-03-12T09:55:06Z
dc.date.issued2003en_US
dc.date.submitted2003-10-02en_US
dc.identifier.citationBerget, Fridtjof. Strømkontrakter. Hovedoppgave, University of Oslo, 2003en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/17049
dc.description.abstractI denne oppgaven har jeg diskutert og analysert strømkontrakter. Handelen med elektrisitet forgår på to nivåer grossistmarkedet og detaljistmarkedet. Jeg har hovedsakelig fokusert på kontrakter til sluttbrukere, og vist at en økende andel av husholdningene foretrekker langtidskontrakter, selv om de fleste fortsatt kjøper elektrisitet på spot- eller variabelpriskontrakter. Jeg har vist at prissikringskontrakter på Nord Pool, som er en del av grossistmarkedet, kan senke usikkerheten til en portefølje. Det fører til at risikoen for et omsetningsselskap som handler på Nord Pool, vil synke. De vil kunne ta en lavere risikopremie, noe som vil komme sluttbrukerne til gode i form av lavere pris. Omsetningsselskapene kan også fusjonere med produsenter for å senke usikkerheten om pris og kvantum. At konsumenter velger å prissikre seg, fører til at priselastisiteten blir lavere. Da må prisen stige mer, hvis det skjer et negativt skift i tilbudet, for at det igjen skal oppstå likevekt. Siden det per i dag ikke er mulig å overføre prisincentiver direkte til kundene, vil det øke sannsynligheten for rasjonering. I perioder med lav etterspørsel vil prisen ligge nær grensekostnaden, og kapasitetsnivået vil være tilstrekkelig til å dekke etterspørselen. Perioder med høy etterspørsel vil kreve økte investeringer for at etterspørselen skal dekkes. For å få optimale investeringer, trengs en avveining mellom kostnadene ved rasjonering og kostnadene ved kapasitet. Handel med langtidskontrakter vil påvirke incentivene for bedrifter til å konkurrere mot hverandre. Muligheten for å handle med langtidskontrakter vil øke konkurransen i et marked med imperfekt konkurranse. Produsentene kan bindes til å produsere et større kvantum enn de ellers ville gjort, og det vil føre til at prisen synker. Det fører igjen til at produsentene har incentiver til å ikke handle med langtidskontrakter. En utfordring for politikere og regulanter av markedet vil derfor være å tilrettelegge for et velfungerende kontraktsmarked. Det vil være en avveining mellom langtidskontraktenes positive og negative virkninger for samfunnet. I fra flere hold har det vært foreslått at man skal tilby tilbakesalgsavtaler . Det er en avtale som har gode egenskaper. Den gir forbrukeren incentiver til å spare når det er knapphet, samtidig som den gir konsumentene en mulighet til prissikring av et gitt kvantum. Avtalen gir også konsumentene valgfrihet, som er et gode i seg selv. Det kan være gunstig at sluttbrukerne går over til slike avtaler istedenfor fastpriskontrakter.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleStrømkontrakter : risikoen, prisdannelsen, investeringsincentivene og markedseffektene ved langtidskontrakteren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2003-10-21en_US
dc.creator.authorBerget, Fridtjofen_US
dc.subject.nsiVDP::210en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Berget, Fridtjof&rft.title=Strømkontrakter&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2003&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-7010en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo13497en_US
dc.contributor.supervisorNils- Henrik M. von der Fehren_US
dc.identifier.bibsys031807941en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata