Now showing items 1-1 of 1

  • Andersen, Håkon (Master thesis / Hovedoppgave, 2002)
    Som tittelen angir, søker oppgaven å nærme seg Bachs kirkekantater fra to forskjellige synsvinkler; som prekenmusikk, altså en tonesatt andakt eller preken, og som kunst, det vil si kantatene som kunstmusikalske verker. ...