Now showing items 1-1 of 1

  • Alfsen, Tone Synnøve (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
    Temaet i denne undersøkelsen er sangpedagogers vurderingspraksis ved utdanningsprogrammet musikk, dans og drama på videregående skole. Etter kunnskapsløftets innføring i 2006 har vurdering fått mye oppmerksomhet. Den ...