Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:47:48Z
dc.date.available2013-03-12T09:47:48Z
dc.date.issued2008en_US
dc.date.submitted2008-05-21en_US
dc.identifier.citationBerg, Eliann Stålem. Down/Out. Masteroppgave, University of Oslo, 2008en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/16778
dc.description.abstractSammendrag Oppgaven omhandler forhandlinger om normalitet innen et teaterkompani for hjemløse i London. Aktørene i kompaniet innbefattet unge immigranter som selv hadde valgt sin hjemløshet, husokkupantene. Jeg problematiserer en symbolsk symbiose mellom husokkupanter og hjemløse som fant sted ”på kanten”. Husokkupantene brøt ut av den normative normaliteten, og ut i det unormale ”på kanten”. De brøt ut av normalsamfunnet for å iscenesette en ønsket, eller egen identitet ”på kanten”, i møte med de som normativt blir oppfattet som unormale i storsamfunnet. De hjemløse søkte ut av ”avgrunnen”, eller sin annerledeshet, opp ”på kanten”, og inn i normaliteten. Jeg argumenterer for at normalitet ikke er statisk, eller stødig, men i stadig endring. Jeg tar for meg aktørenes individuelle utprøvninger av normalitet, i møte med hverandre, i lys av den sosiopolitiske konteksten, Londons East End. Aktørene i teaterkompaniet delte sitt normsett eller verdisett med storsamfunnet, men de forvaltet de felles verdiene gjennom avvikende praksiser. Jeg diskuterer hvordan normalitetsstandarder forandrer seg, utfordres og iverksettes. Oppgaven omhandler en prosess hvor aktører som følte seg fremmedgjort konverterte til et annet sted. Gjennom sosial praksis og kunstnerisk arbeide, og gradvis aksept i samhandling med andre, søkte de å oppnå anerkjennelse for sine individuelle utprøvninger av normalitet. Det særegne med oppgaven er at jeg benytter en veksling mellom teateret/kunstneriske fremstillinger og sosial praksis. Fiksjonen og det kunstneriske arbeidet var en del av den pågående sosiale prosessen. Jeg beskriver husokkupantenes avvikende praksiser og prosjekter. Det fellesskapet (eller subkulturen) de bygget opp i møte med de hjemløse, i lys av begrepene subkultur, renunciation og puritanisme. Jeg tar for meg de hjemløses dilemmaer og deres ferd opp ”på kanten”, med grunnlag i kjedsomhet, behov for aktivisering og søken etter et fellesskap. Tilsist tar jeg for meg de ulike formene for anerkjennelse aktørene søkte, og oppnådde, i møte med storsamfunnet.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleDown/Out : forhandlinger om normalitet innen et teaterkompani for hjemløse i Londonen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2008-07-22en_US
dc.creator.authorBerg, Eliann Stålemen_US
dc.subject.nsiVDP::250en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Berg, Eliann Stålem&rft.title=Down/Out&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2008&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-19284en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo76112en_US
dc.contributor.supervisorOdd Are Berkaaken_US
dc.identifier.bibsys081072376en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/16778/1/Stxlem_Berg.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata