Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:46:30Z
dc.date.available2013-03-12T09:46:30Z
dc.date.issued2008en_US
dc.date.submitted2008-05-14en_US
dc.identifier.citationKjenseth, Silje Hansen. Legemiddelindustrien i Norge, kapitalister eller idealister?. Masteroppgave, University of Oslo, 2008en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/16760
dc.description.abstractAvhandlingen baseres på et 6 måneders feltarbeid i legemiddelbedriften Schering-Plough, avdeling Remicade. Utgangspunktet er at gjennom et argument om at medisin kan ses på som vår tids religion (McGuire, 1997), gir legemiddelet en stor makt. Legemiddelindustrien som produsenter av legemiddelet og staten som lovregulerende kraft som legger føringer for legemiddelindustriens virke, kjemper om å inneha mest mulig kontroll over produksjon og bruk av legemidler. Media legger press på kampen gjennom diskusjon og kommentar. En del av diskusjonen bunner i legemiddelindustriens plass i samfunnet og hvordan den blir fremstilt og på hvilken måte dette påvirker de som arbeider i næringen. Samtidig vil jeg i den sammenheng ta for meg mine informanters oppfattning av sitt eget virke og sin egen industri. På grunnlag av mine informanters opplevelse kan jeg ikke kategorisere legemiddelindustrien i Norge som verken kapitalister eller idealister. Studien er hovedsaklig delt i fire deler: makt i medisinen, makt på mikronivå, makt i strukturer og hvordan aktører bruker makt. Den første delen viser at legemiddelet i seg selv innehar stor makt ved å være legens verktøy og noe konkret som gir oss handlingsmuligheter ved sykdom. Den andre delen viser hvordan relasjonene mellom legemiddelindustrien og helsepersonell er bygget opp, og hvordan makt ligger implisitt integrert i relasjonene (Weber, 1971). Den tredje delen viser hvordan makt finnes i mer eller mindre eksplisitte lovreguleringer av industrien og hvordan mine informanter av staten blir utsatt for en type unsynlig påvirkning de ikke er klar over (Foucault, 2000). Den siste delen viser hvordan media og legemiddelindustrien bruker den makten de besitter for å definere legemiddelindustriens plass i samfunnsdebatten. Studien viser hvordan maktrelasjoner mellom legemiddelindustrien, helsepersonell, myndigheter og media er bygget opp, og hvordan de ulike aktørene bruker sin makt for å utøve og oppnå mest mulig makt ovenfor de andre aktørene. Studien benytter teorier om makt og ulike definisjoner av helse og sykdom, kombinert med nyere teorier om kommunikasjonsadferd i moderne samfunn.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleLegemiddelindustrien i Norge, kapitalister eller idealister? : en studie av et legmiddelfirmas opplevelse av egen situasjonen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2008-07-21en_US
dc.creator.authorKjenseth, Silje Hansenen_US
dc.subject.nsiVDP::250en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Kjenseth, Silje Hansen&rft.title=Legemiddelindustrien i Norge, kapitalister eller idealister?&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2008&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-19353en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo75252en_US
dc.contributor.supervisorRune Flikkeen_US
dc.identifier.bibsys081069243en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/16760/2/LegemiddelindustrienxixNorgexkapitalisterxellerxidealister.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata