Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:46:00Z
dc.date.available2013-03-12T09:46:00Z
dc.date.issued2008en_US
dc.date.submitted2008-05-14en_US
dc.identifier.citationGreenberg, Glenn. Standup i byen og på landet. Masteroppgave, University of Oslo, 2008en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/16758
dc.description.abstractSammendrag Avhandlingen tar for seg begrepet ”ny humor” og forsøker å belyse hva begrepet favner prosesskomparativt, transaksjonskomparativt og samhandlingskomparativt. I et lengre innledende resonnement, argumenteres det for at de nye morsomhetene henger sammen med utbredelsen av postmodernisme i Amerika, og at norsk ny humor følger som et resultat av kulturell tilflyt derfra. Historien om den amerikanske komikerlegenden Lenny Bruce sin skjebne på det amerikanske 1960-tallet trekkes frem som et kontekstskapende og begrepsavklarende bakteppe for analysen av den norske empirien, men også som en introduksjon til feltet. Feltarbeidet er utført på standupforestillinger i Oslo og i de såkalte distriktene. I et forsøk på å sikre at de empiriske morsomhetene fremtrer så godt egnet til komparativ analyse som mulig, er de i sin helhet samlet inn fra en og samme grenseflate, nemlig fra transaksjonsflyten mellom artist og publikum på den designerte arenaen for ”det morsomme” som kalles en standupforestilling. Som en følge av det, består empirien kun av observasjonsdata og ikke av intervjudata, som på sin side ville hatt en mer perifer relevans for den formgenererende prosessen som utspiller seg på denne grenseflaten. Empirien er operasjonalisert i komparative kategorier av urenheter i Douglas’ forstand (Douglas, 1975) og i komparative kategorier av overgangsrituelle trekk i Turners forstand (Turner, 1970 og 1974). Det symbolske innholdet av de empiriske morsomhetene som sådan, er analysert med bakgrunn i Berger og Luckmanns begreper om konstruksjon av virkelighet (Berger og Luckmann, 1966) og Ortners begreper om elaborerende symboler (Ortner, 1973). Alle observerte trekk ved forestillingene som sådan er forsøkt tolket som tekst i Geertz’ forstand (Geertz, 1983).nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleStandup i byen og på landet : en komparativ prosessanalyse av samhandlingsmønstre på standup-forestillinger i og utenfor Osloen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2008-07-21en_US
dc.creator.authorGreenberg, Glennen_US
dc.subject.nsiVDP::250en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Greenberg, Glenn&rft.title=Standup i byen og på landet&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2008&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-19277en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo75239en_US
dc.contributor.supervisorT. Hylland Eriksenen_US
dc.identifier.bibsys081069049en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/16758/1/Standupxixbyenxogxpxxlandet.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata