Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:45:30Z
dc.date.available2013-03-12T09:45:30Z
dc.date.issued2007en_US
dc.date.submitted2007-05-22en_US
dc.identifier.citationBuer, Jonas Kure. Kropp og makt i en japansk studentaikidoforening. Masteroppgave, University of Oslo, 2007en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/16710
dc.description.abstractSammendrag Japanske studentklubber er preget av streng ansiennitetshierarkisk organisasjon, og av krav til hvert enkelt medlem om å gi det svært mye av sin tid og energi til klubben. Denne masteroppgaven tar for seg menneskekroppens rolle som medium for produksjon, reproduksjon og endring av slike hierarkiske sosiale relasjoner i en japansk studentaikidoklubb: Kokudai Taiikukai Aikidôbu. Foruten to innledende kapitler og en konklusjon, har oppgaven fire undersøkende deler. I den første, er det kroppens biokjemiske egenskapers sosiale relevans som undersøkes. Det blir lagt vekt på hvordan klubbens medlemmer forholdt seg aktive til kroppslig genererte fenomener som kjønnsdrift og beruselse og benyttet seg av dette for å mediere makt og reprodusere viktige sosiale relasjoner. I oppgavens neste del vises det hvordan kroppens plassering i og bevegelse gjennom et sosialt konstruert rom ble brukt for å mediere ulikhetsrelasjoner. I oppgavens tredje undersøkende kapittel blir medlemmenes kropper, og de små rom, som oppstår og forsvinner rundt og mellom kroppene i bevegelse, gått etter i sømmene. Det blir vist hvordan det innbakt i klubbens aktivitetsrepertoar lå mekanismer som førte til at medlemmene kroppsliggjorde, og ønsket å kroppsliggjøre, maktrelasjoner. I det siste undersøkende kapittelet blir klubbens system for produksjon, reproduksjon og forvaltning av ferdigheter i kroppen undersøkt. Det blir vist hvordan klubbens ferdighetsforvaltning var uløselig knyttet til klubbens sosiale reproduksjon. Gjennom disse fire argumentene søker oppgaven å vise hvordan hierarkisk organiserende prosesser via kroppen ble drevet fram i klubben. Oppgaven støtter seg i dette på blant annet på en foucauldiansk forståelse av disiplin, makt og motstand, samt på begreper om sosial koreografi, kroppsliggjøring, iscenesettelse og ferdighetstilegnelse og -forvaltning. Den søker å tydeliggjøre at kroppen, slik den kan spille en avgjørende rolle i reproduksjon og endring av sosiale relasjoner, må trekkes inn i antropologisk analyse. Dette har sammenheng med det integrerte kroppsbegrep som analysen springer ut fra; det er en forståelse av kropp som søker å gripe den menneskelige organismes biologiske natur, og samtidig fungere som analytisk vertkøy for å forklare sosiale prosesser.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleKropp og makt i en japansk studentaikidoforeningen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-01-13en_US
dc.creator.authorBuer, Jonas Kureen_US
dc.subject.nsiVDP::250en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Buer, Jonas Kure&rft.title=Kropp og makt i en japansk studentaikidoforening&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2007&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-17123en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo60388en_US
dc.contributor.supervisorArne Kallanden_US
dc.identifier.bibsys071722491en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/16710/1/sosialantropologiskxmasteroppgavexjonasxkurexbuer.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata