Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:46:59Z
dc.date.issued2007en_US
dc.date.submitted2007-02-27en_US
dc.identifier.citationHjermstad, Fride. Innenfor vår egen dør. Hovedoppgave, University of Oslo, 2007en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/16615
dc.description.abstractAvhandlingen tar utgangspunkt i forståelser av slektskap som tilhørighetsform. Innfallsporten min har vært familier der en sønn eller datter har kommet ut som homofil, og de empiriske undersøkelsene har basis i samtaler med både foreldrene og de voksne barna. Foreldre-barn-relasjonen får et særskilt fokus i avhandlingen og gir videre rom for å se på samfunnsmessige holdningsendringer gjennom sin tilstedeværelse av flere generasjoner. David M. Schneiders begrep enduring diffuse solidarity blir benyttet i tematiseringen av den særegne resiprositetsformen som er å finne i familien og innholdet i de ulike familierelasjonene. Det blir spesielt viktig å se på hvordan kjønn og seksualitet formes og tolkes innenfor rammen av en heteroseksuelt fundamentert familie. Informantenes forståelser av både seksualitet og slektskap som en essens i enhver person blir grundig drøftet og dessuten belyst fra et konstruktivistisk perspektiv. Alle familiene i mitt materiale møter i en eller annen grad en utfordring i den homoseksuelle identiteten, men i oppgjøret med egne forestillinger er det like mye oppfatninger av heteroseksualitet og familie som får gjennomgå. Avhandlingen problematiserer familien som ideal og norm. Betydningen av reproduksjon gis en sentral plass, både som en del av et resiprositetssystem på familienivå og som et prinsipp som skaper likhet på samfunnsnivå. Det blir trukket paralleller til den moderne homobevegelsens kamp for rettigheter som gir tilgang til familieprivilegier som har vært forbeholdt heterofile livsmønstre. Oppfatninger av likeverd settes i sammenheng med det å kunne fremvise relasjoner som ligner alle andres relasjoner.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleInnenfor vår egen dør : Homofile, deres foreldre og forestillinger om familie i Norgeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-12-07en_US
dc.creator.authorHjermstad, Frideen_US
dc.date.embargoenddate10000-01-01
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code Aen_US
dc.rights.termsforeveren_US
dc.subject.nsiVDP::250en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Hjermstad, Fride&rft.title=Innenfor vår egen dør&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2007&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-16088en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo53448en_US
dc.contributor.supervisorElisabeth L'orange Fürst, Eduardo Archetti, Hans W. Kristiansenen_US
dc.identifier.bibsys071355278en_US
dc.rights.accessrightsclosedaccessen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/16615/1/FrideHjermstad.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata