Hide metadata

dc.date.accessioned2013-06-06T10:29:00Z
dc.date.available2013-06-06T10:29:00Z
dc.date.issued2006en_US
dc.date.submitted2006-09-01en_US
dc.identifier.citationMonkerud, Tone. Kvinner, døtre, mødre og koner . Hovedoppgave, University of Oslo, 2006en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/16564
dc.description.abstractJeg ønsket å beskrive kvinnenes hverdagsliv, hvordan de plasserer eget selv i forhold til de rammer som omslutter deres livsverdner, og hvilke muligheter og begrensninger som påvirker deres valg og handlinger. Moralverdier er viktige for individuelle praksiser, sosial samhandling og for ulike gruppeprosesser. Oppgaven starter derfor med en redegjørelse for sentrale moralnormer og praksiser blant mine informanter. Islam er en viktig kilde til moralsk kunnskap for kvinnene, og de henviser ofte til Koranen og andre Islamske skrifter, når de skal begrunne sine valg og handlinger. Migrasjonen har bidratt til at kvinnenes livsverdner er betydelig endret. De som tidligere utgjorde kvinnenes nærmeste relasjoner, befinner seg som følge av migrasjonen langt borte, fysisk sett. Mens de som utgjør kvinnenes ansikt til ansikt relasjoner, ikke nødvendigvis er de kvinnene tradisjonelt sett har nære relasjoner til. Dette medfører at kvinnene må endre sine oppfattninger av hvordan verden er . De må skape nye fellesskap i nye rom. Et nytt sosialt rom som er viktig, er den pakistanske diasporaen, de fleste av mine informanter har nære slektninger mange land, de mest vanlige landene er ved siden av Pakistan; England, Sverige, Canada, Spania og Saudi Arabia. Diasporaens rom, bidrar til å gi kvinnene tilgang på nye kunnskaper, ved at de får del i kunnskaper gjennom nettverket av slekt og venner. Kulturelle og sosiale praksiser og verdier skapes og gjenskapes gjennom nære relasjoner til opprinnelseslandet . Særlig bidrar ekteskapspraksiser til å opprettholde tette kulturelle, sosiale og emosjonelle bånd. Andre religiøse, kulturelle og sosiale praksiser gjenskapes og skapes innenfor rammen av et tenkt pakistansk diaspora fellesskap, på den måten får gamle symboler nye betydninger. Kvinner som har tilgang til mange ulike sosiale arenaer, sosiale situasjoner og posisjoner, får en stadig mer kompleks, kulturell kunnskap. Innenfor egne nettverk reflekterer de over nye kunnskaper og verdier, deres interne diskusjoner legger fører til at også de kvinnene som ikke har tilgang til like mange sosiale arenaer, kan tilegne seg en mer kompleks, kulturell kunnskap. Det norske samfunnets ideer om norskhet, hegemoniske moralverdier og sosiale og kulturelle praksiser, har stor betydning for kvinnenes begrensninger og muligheter til valg og handling. Og et stereotypisk bilde av innvandrere, innvandrerkvinner og muslimer i media og blant politikere, byråkrater og andre eksperter bidrar til å usynliggjøre disse kvinnenes resurser og kunnskaper, noe som igjen fører til begrensninger i forhold til kvinnenes valg og handlinger.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleKvinner, døtre, mødre og koner : kulturelle prosesser, kulturell kompleksitet og identiteter blant kvinner med pakistansk bakgrunn i Osloen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-05-30en_US
dc.creator.authorMonkerud, Toneen_US
dc.subject.nsiVDP::250en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Monkerud, Tone&rft.title=Kvinner, døtre, mødre og koner &rft.inst=University of Oslo&rft.date=2006&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-12941en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo44047en_US
dc.identifier.bibsys061405388en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata