Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:44:59Z
dc.date.available2013-03-12T09:44:59Z
dc.date.issued2006en_US
dc.date.submitted2006-08-31en_US
dc.identifier.citationRukamba, Kageye. Alle var enige om at det hadde vært en fin tur! . Masteroppgave, University of Oslo, 2006en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/16560
dc.description.abstractFeltarbeidet som ligger til grunn for denne oppgaven er gjort ved en videregående skole i Oslo vårsemesteret 2005. I Oppgaven beskrives møter mellom norske pedagoger og elever med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn. Den anvender en praksisteoretisk metode for å beskrive kontekstene og aktørenes atferdsmønstre i dem. Det er tatt utgangspunkt i tre nivåer for å lokalisere kontekstene. Det ene er et perspektiv som tar utgangspunkt i teorier om konseptualisering av rase i et vestlig perspektiv. Forhold mellom meningsproduksjon og identitetsdannelse er et fokus for en del av fremstillingen. Det mellomste nivået beskrives som det nasjonalt norske, der spesielt velferdsstatens rolle som yter av velferd, er forvalter av samfunnsmedlemmenes statuser på ulike måter. Den norske velferdsstatens liberale ideal om toleranse, står i kombinasjon med et vesentlig likhetskonsept sammen i et paradoks som aksepterer ulikhet men har mål om å skape likhet. Den betydelige friheten velferdsordninger gir fra sosiale bånd, skaper mekanismer for forvaltning av ulikhet. Lærerne har makt over elevenes kunnskaps-tilegnelse, men prestisjen i yrket har sunket betraktelig i de siste tiår. Sammenfallet mellom økt bruk av en prosjektorientert undervisningsmodell fra midt på 1990-tallet, som forskning viser ikke egner seg like godt for minoritetsspråklige elever, som for elever med norsk som morsmål, og den betydelige veksten av ikke vestlige innvandrerelever i samme periode, diskuteres som et moment som har betydning for denne elevgruppens læringsutbytte. Vestlig pedagogikks holdninger til barnet og eleven som et suverent individ som skal dannes til selvstendighet, har betydning for hvordan skolen preger elevenes selvbilder. Læreren som veileder fremstår i skolens vektlegging av å prege elevene til å bli autonome, ofte i kontrast til det elevene forstår som en egnet leder. Ulike forståelser av autoritet, er et utgangspunkt for oppgavens beskrivelser av det som skjer i møtene mellom pedagogene og elevene. På det siste nivået diskuteres det hvordan dominerende forestillinger om verdien av likhet, får betydning for hva som forstås med god integrering. Dette har betydning for hva pedagogene gir seg selv av innsikt i elevenes erfaringsverden, og utgjør en grense for likhet.nor
dc.language.isonoben_US
dc.title Alle var enige om at det hadde vært en fin tur! : norske pedagoger i møte med elever med ikke-vestlig innvandrerbakgrunnen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2006-09-08en_US
dc.creator.authorRukamba, Kageyeen_US
dc.subject.nsiVDP::250en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Rukamba, Kageye&rft.title= Alle var enige om at det hadde vært en fin tur! &rft.inst=University of Oslo&rft.date=2006&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-12942en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo43968en_US
dc.identifier.bibsys061408328en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata