Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:45:42Z
dc.date.available2013-03-12T09:45:42Z
dc.date.issued2006en_US
dc.date.submitted2006-08-02en_US
dc.identifier.citationFlatabø, Wilhelm Jørgen. Soldansen og pilritualet. Masteroppgave, University of Oslo, 2006en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/16538
dc.description.abstractJeg søker med denne oppgaven å studere ritualer blant prærieindianerne Cheyenne fra det sentralvestlige Nord-Amerika. Hovedfokuset er på soldansen og pilritualet, fra en diakron synsvinkel. Oppgaven baseres på en studie av etnografi og litteratur som kan belyse temaet. Jeg er særlig opptatt av å undersøke grunner til at disse ritualene fortsatt praktiseres i en nær identisk form som for 150 år siden. Etnografer og antropologer fra rundt 1900 og fremover hadde som premiss at ritualene ville forsvinne, etter hvert som cheyennene ble assimilert. Denne antagelsen viste seg ikke å stemme. Motsatt tar flere senere antropologer det for gitt at ritualene stadfester viktige kulturelle verdier. Det er rimelig å anta at sentrale kulturelle verdier kommer til uttrykk rituelt. Imidlertid er jeg i denne studien opptatt av å nyansere og presisere denne prosessen. Jeg fant at de kulturelle verdiene jeg kaller "tradisjonelle" er et viktig rasjonale for ritualene, men at disse verdiene ikke kan tillegges noen selvskreven eksistens. Snarere er ritualene én måte, blant flere, å understreke og aktualisere disse verdiene på. Imidlertid mener jeg at min utdypning av ritualenes kulturelle og sosiale implikasjoner tyder på at soldansen og pilritualet er en meget viktig måte å praktisere slike verdier. Jeg finner grunnlag for å underbygge denne dimensjonen diakront. Jeg søker dermed å kontekstualisere tradisjonelle verdier diakront, innen ritualene og øvrig sosial samhandling. For å gjøre dette anvender jeg en fortolkende metode av litteraturen, dens beskrivelser av praksis og symbolbruk. Denne innfallsvinkelen suppleres av et fokus på sosiale aspekt som historie, etnisitet, levekår, resiprositet, slektskap, sosial differensiering og kjønnsforhold. Jeg finner Turners begrep om Communitas nyttig i flere av konklusjonene jeg kommer frem til, for eksempel når det gjelder at kjønnsrelasjoner fremheves rituelt som komplementære, både på en ideologisk, normativ og eksistensiell måte.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleSoldansen og pilritualet : ritualer, tradisjoner, verdier, identitet og kjønn blant Cheyenne-indianereen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2006-08-28en_US
dc.creator.authorFlatabø, Wilhelm Jørgenen_US
dc.subject.nsiVDP::250en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Flatabø, Wilhelm Jørgen&rft.title=Soldansen og pilritualet&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2006&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-12839en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo43006en_US
dc.contributor.supervisorBroch, Harald Beyeren_US
dc.identifier.bibsys061340243en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/16538/1/RitualxhosxCheyenneindianere.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata