Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:44:23Z
dc.date.available2013-03-12T09:44:23Z
dc.date.issued2005en_US
dc.date.submitted2005-09-15en_US
dc.identifier.citationStavem, Elisabeth. Norge, et land for meg? Pakistanerne oppdager Norge". Hovedoppgave, University of Oslo, 2005en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/16472
dc.description.abstractSommeren 2001 åpnet to utstillinger med pakistansk innhold på Norsk Folkemuseum, et museum mange tenker på som museet for det "norskeste av det norske". Jeg vil presentere den historiske og sosiale konteksten rundt museet, slik at disse nye utstillingene blir sett i lys av samfunnsendringer, og kulturpolitikkens og museets respons på disse endringene. Jeg fikk være med i planleggingsfasen og ferdigstillingen av den ene utstillingen, "Norge, et land for meg? Pakistanerne oppdager Norge." Jeg har vært interessert i å studere hvilket bilde museet konstruerer av pakistanerne gjennom denne utstillingen. Museet inngikk et samarbeid med en pakistansk referansegruppe, og jeg har studert dette samarbeidet med henblikk på representasjon og definisjonsmakt. Ved å studere museets møte med pakistansk annerledeshet, har jeg også fått innblikk i museets syn på kultur og verdier, annerledeshet og integrasjon. Oppgaven baseres i stor grad på Alfred Gells (1998) teori om kunst, der hovedpoenget er å se på kunst i sosiale sammenhenger. Jeg ser på utstillingen som et resultat av flere agenters viljer og intensjoner. I oppgaven nøster jeg opp de ulike agentene, og ser på hvilken innflytelse de har hatt på utstillingen slik at den ble som den ble. Et annet poeng hos Gell er at gjenstander kan virke på omgivelsene sine. Jeg vil illustrere dette ved å studere en pakistansk lastebil som var utstilt på museet, og vise hvordan bilen og menneskene rundt den, påvirker hverandre etter tur. I siste del av oppgaven benytter jeg meg av kommunikasjonsteori og semiotiske perspektiver for å forklare kommunikasjonsprosessen jeg har vært vitne til. Jeg ser nærmere på hvordan museet koder en utstilling, og hvordan publikum leser den. Avslutningsvis argumenterer jeg for at de pakistanske gjenstandene og de tradisjonelle gjenstandene ved museet refererer til to ulike fortellinger, henholdsvis fortellingen om det flerkulturelle Norge, og fortellingen om Norge som nasjon med én felles kultur. Dette gjør at publikum opplever utstillingene på forskjellig måte. Dette gjenspeiles både i språk og i handlinger.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleNorge, et land for meg? Pakistanerne oppdager Norge" : en utstilling på Norsk Folkemuseumen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2005-09-16en_US
dc.creator.authorStavem, Elisabethen_US
dc.subject.nsiVDP::250en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Stavem, Elisabeth&rft.title=Norge, et land for meg? Pakistanerne oppdager Norge"&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2005&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-11102en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo30343en_US
dc.identifier.bibsys051650231en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata